คลิกติดต่อสอบถาม
ID Line Bluestone
คลิกดูรายละเอียด
คลิกดูรายละเอียด
คลิกดูรายละเอียด
คลิกดูรายละเอียด
คลิกดูรายละเอียด
คลิกดูรายละเอียด

 

New Product

Hager witty, charging terminals for electric or hybrid vehicles

witty, charging solutions endorsed by Hager
These terminals are destined to become standard equipment in every electrical installation, and must be suitable for all uses,  whether residential, commercial or private. Whether in a  garage or a car park, fixed to the wall or floor, witty solutions adapt to any situation. Focus on a range that responds simply to all e-mobility requirements! 
อ่านต่อ   

 

Surge

บริษัท บลูสโตน จำกัด จัดฝึกอบรมพิเศษ ให้แก่ กลุ่มบริษัท ทรูมูฟ จำกัด  

หลักสูตร  “มาตรการป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่า 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

ระหว่างวันที่ 16, 23 และ 30 กันยายน 2559 

MPC Future Energy.png

จัดการอบรมพิเศษ ให้แก่ MPC Future Energy Save Co.,Ltd.  new 
ทางบริษัทฯ ได้จัดให้ความรู้เรื่องอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (Surge Protection)  กับทางคณะผู้บริหาร,ผู้จัดการฝ่ายขาย,วิศวกรโครงการ และ ทีมงานติดตั้ง ฯ  โดยมีเนื้อหาในการอบรมดังนี้  อ่านต่อ   

 

บริษัท บลูสโตน จำกัด จัดฝึกอบรมพิเศษ ให้แก่ กลุ่มบริษัท ทรูมูฟ จำกัด 

หลักสูตร “มาตรการป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่า 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระหว่างวันที่ 16,23และ 30 กันยายน 2559 

3Surge bluestone.png

บริษัท บลูสโตน จำกัด จัดฝึกอบรม  new 
เมื่อวันที่ 16
, 23 และ 30 กันยายน 2559 บริษัท บลูสโตน จำกัด  จัดฝึกอบรมหลักสูตร
“ มาตรการป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่า ”  ซึ่งจัดขึ้น 3 รุ่น เป็นการเฉพาะสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของกลุ่ม บริษัท ทรูมูฟ จำกัด  ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  ณ ห้องอบรมสัมมนา บริษัท บลูสโตน จำกัด บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก สนุนสนาน เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ   อ่านต่อ   

 

บริษัท บลูสโตน จำกัด จัดฝึกอบรมพิเศษ ให้แก่ กลุ่มบริษัท ทรูมูฟ จำกัด 

หลักสูตร “มาตรการป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่า 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระหว่างวันที่ 16,23และ 30 กันยายน 2559 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

ระหว่างวันที่ 16, 23 และ 30 กันยายน 2559 


         Surge Arrester

       Terminal Block

           Fuse SIBA


  Surge Arrester,Surge Protection
  อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า, อุปกรณ์ป้อง
  กันเสิร์จ, อุปกรณ์ SPD
  ( Phoenix Contact)


  Terminal Block,เทอร์มินอลบล็อก
  ( Phoenix Contact)


 ฟิวส์แรงสูง(High-Voltage Fuses)
 ฟิวส์แรงต่ำ, ฟิวส์ใบมีด
  (Low-Voltage Fuses)


       Monitoring Relay

         สวิทช์, Switch

     Home Automation


  Monitoring Relay,Time Relay
  Load Monitoring,Relay (TELE)


   สวิทช์ BERKER ทำให้ชีวิตสวยงาม
    มากขึ้น สะดวกสบายต่อการใช้งาน
    เราให้ความสำคัญกับคุณภาพการ
    ออกแบบ เพื่อให้ชีวิตคุณมีสีสัน
    ด้วยสวิทช์ BERKER

     Home Automation ระบบจัดการ
    ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ช่วยทำให้
    ชีวิตประจำวันของคุณสะดวกสบาย
    และง่ายขึ้น (BERKER)


            DOMOVEA (HAGER)

    HEAVYCON ( Phoenix Contact )


            CUBEVISION eibPort 3

    eibPort 3 Cube Vision on iPad


            References

        ฟ้าผ่าป้องกันได้


 

Surge Arrester Surge Protection จำหน่ายขาย Surge Arrester, Surge Voltage Arrester, อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า, อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ อุปกรณ์ SPD, Power Supply, Fuse SIBA ฟิวส์, ฟิวส์แรงสูง, ฟิวส์แรงต่ำ, ฟิวส์ใบมีด Terminal block,Terminal block Phoenix Contact,เทอร์มินอลบล็อก, Monitoring Relay Load Monitoring Relay Time Relay Home Automation, สวิทช์ Switch BERKER

บริษัท บลูสโตน จำกัด จัดฝึกอบรมพิเศษ ให้แก่ กลุ่มบริษัท ทรูมูฟ จำกัด  

หลักสูตร  “มาตรการป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่า 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

ระหว่างวันที่ 16, 23 และ 30 กันยายน 2559